Seyahat Sağlık


Sigortanın Kapsamı
Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi
Sigortalının bu poliçe kapsamında, aniden hastalanması veya yaralanması durumunda; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları poliçe limitleri dahilinde ödenir.

Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında, aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımı sağlanır .Sigorta şirketi ; bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa, sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.

Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Sigorta şirketi, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Vefat eden sigortalının nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

> Genel Şartlar <


Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis Cad.
No: 275 Körfez/Kocaeli
Sosyal Medya'da
Bizi Takip Edin.